cerealia کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان

cerealia: کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه اوقات شرعی اردیبهشت آوریل

گت بلاگز اخبار اجتماعی مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی مهم‌ترین چالش پیش روی پایتخت ، نجفی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه چالش نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، افزود: نابرابری اجتماعی اثری گسیخت

مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی مهم‌ترین چالش پیش روی پایتخت ، نجفی

نجفی:مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالش پیش روی پایتخت

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه چالش نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، افزود: نابرابری اجتماعی اثری گسیخته ساز دارد چراکه انسجام اجتماعی را ترساندن می کند.

ایسنا نوشت: محمد علی نجفی در چهارمین سال برگزاری روز جهانی شهرها که با حضور سفرا و روسای نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد، با بیان اینکه شواهد علمی نشان می دهند که دنیا پر شتاب به سوی شهری شدن گام بر می دارد، گفت: اکنون بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و این در حالی است که در 30 سال آینده بیش از دو و نیم میلیارد نفر به این جمعیت اضافه شد.

مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی مهم‌ترین چالش پیش روی پایتخت ، نجفی

وی افزود: شواهد علمی نشان می دهند که دنیا پرشتاب به سوی شهری شدن گام بر می دارد به نحوی که اکنون بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و برآورد می شود که در 30 سال آینده بیش از دو و نیم میلیارد به این جمعیت اضافه شود. بسیاری از رویدادهای جهان، صورت ای شهری دارند، برخاسته از خصوصیات زندگی شهری اند و در مقیاسی گسترده زندگی انسان را دگرگون ساخته اند. شهرهای امروز ما بیش از پیش شهرهایی جهانی اند و ساکنان آن بیش از پیش به دیگر انسان های روی کره زمین پیوند خورده اند، به طوریکه از کالاهایی که در شهرها تولید و مصرف می شود تا سنت ها و فرهنگ ها، انسان ها با هم پیوند پیدا کرده اند و در حالی که بر هویت متمایز خود پا می فشارند، دروازه های واقعی و مجازی شهر خود را به فرهنگ های انسانی دیگر هم گشوده نگه می دارند.

نجفی ادامه داد: پرسشها شهرهای امروز تنها به قلمروهای مرزی آنها محدود نمی ماند. جمعیت هایی که در پی جنگ، تضادها و تنش های قومی، ناامنی ها و نابرابری های وقت های اقتصادی و اجتماعی از کشوری به کشورهای دیگر جابجا می شود، مقیاسی جهانی دارد. پرسشها شهرهای امروز هم سیمایی جهانی دارد. می توان گفت شهری شدن و جهانی شدن دو فرایندی است که سیمای دنیا کنونی را به نحوی بارز و قاطع دگرگون ساخته هست. مهاجرت، رشد حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی و تروریسم و حتی رشد خشونت های شهری دیگر مشکلاتی محدود به بعضی شهرها نیست بلکه خصوصیت مشترکی است که در شهرهای دنیا دیده می شوند. شهر کشورهای در حال توسعه پرسشها خاص ای در مقایسه با شهر در جوامع پیشرفته دارد که عموماً ناشی از رشد نامتوازن و سرعت بالای شهر نشینی و سرعت اندک تامین زیرساخت های متناسب جهت این جمعیت رو به رشد دارد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه چالش نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، افزود: نابرابری اجتماعی اثری گسیخت

وی تاکید کرد: تهران، شهر ما نیز برکنار از چنین تغییراتی نیست. روندهایی که در طول چند دهه جامعه کشور عزیزمان ایران را دستخوش تغییراتی شتابان و پردامنه ساخته هست، وجوه متفاوت زندگی ما را از بعد فردی و خلق و خو و روان انسان ایرانی گرفته تا ساختارهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگرفته هست. جامعه کشور عزیزمان ایران طی چهار دهه از جامعه ای با جمعیت روستایی به جامعه ای با جمعیت شهری تبدیل شده است هست. تهران، بااهمیت ترین شهر، کانون تپنده این تغییرات و دیگ در هم جوش فرهنگ های گوناگون و اصیل جامعه ایرانی جهت رسیدن به فصل مشترکی از مفهوم ملیت است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه صحبت های خود گفت: می خواهم از این فرصتی که در اختیار من گذاشته شده است هست، استفاده کنم و چشم انداز و تلقی خود را از پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کنم و از همه دعوت کنم تا مدیران شهری را جهت آشنایی بهتر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و ساختن شهری زیست پذیرتر یاری کنند. پایتخت کشور عزیزمان ایران در عین قشنگی های منحصر بفرد و ظرفیت های ارزشمند خود با چالشهای مهمی نیز مواجه است که من به دو مورد از آنها اشاره می کنم:

وی افزود: نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالشی است که پیش روی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارد. نابرابری اجتماعی اثری گسیخته ساز دارد و انسجام اجتماعی را ترساندن می کند. جلوه های این نابرابری را می توان در سطوح متفاوت مشاهده کرد. یکی از مهم ترین جلوه های نابرابری، جمعیت ساکن در بافت های نابسامان و سکونت گاه های غیررسمی هست. جمعیتی که در حاشیه نظام های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، با ساز و کارهای مختلفِ طرد، از وقت های زندگی کنار گذاشته می شوند، به خدمات مناسب شهری دسترسی محدودی دارند، و نیازهای آموزشی، بهداشتی و اشتغال آنان تامین نمی شود. تمرکز نابرابری اجتماعی در فضاهای شهری و تمرکز آسیب های اجتماعی، زندگی بخشی از جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را ترساندن می کند. از دید مردم فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان در حال زیاد کردن است و این می تواند بر کم کردن حس تعلق اجتماعی آنان موثر باشد. در این فرایند زنان و کودکان و سالمندان بیش از گروه های دیگر در معرض آسیب قرار دارند. وظیفه مدیران شهری و متخصصان برنامه ریزی شهری است که در هر اقدام و برنامه خود به عنوان نابرابری حساس باشند. نابرابری علاوه بر آن که با آموزه های دینی ما مخالف هست، انسجام اجتماعی را مورد ترساندن قرار می دهد.

مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی مهم‌ترین چالش پیش روی پایتخت ، نجفی

وی ادامه داد: دومین چالشی که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در برابر آن قرار دارد، خطراتی است که زندگی ساکنان را ترساندن می کند. آلودگی هوا به صورت تدریجی سلامت جسمی و روانی ساکنان را کم کردن می دهد. در کنار آن، خطرات طبیعی مثل زلزله و حوادثی مثل آتش سوزی جان ساکنان شهر را ترساندن می کند. جهت اداره تهران، عنوان مهم همکاری مردمی را محور برنامه ها و تلاشهای خویش قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: اولا ساکنان شهر باید در تامین هزینه های شهر همکاری داشته باشند. این کار مستلزم آن است که از یکسو، مدیریت و شرکت مدیریت شهری کارآمد و پاسخگو شود، بهره وری زیاد کردن پیدا کند و مهم تر از همه با فساد شهری با جدیت و قاطعیت مقابله و شفافیت محقق شود. با وجود فساد اداری هیچ سیاستی به بار نخواهد نشست. مقابله با فساد هم تنها در اراده مدیران شهرداری نیست، بلکه اراده جمعی و فراگیر می خواهد و همکاری همگان را می طلبد. فساد نابرابری هم را بیش از آنچه که است شدت یافتن می کند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه چالش نابرابری اجتماعی بااهمیت ترین چالش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، افزود: نابرابری اجتماعی اثری گسیخت

نجفی با تاکید بر اینکه کسانی که از شهر منافع بیشتری برده و می برند، باید سهم بیشتری پرداخت کنند افزود: خوشبختانه این گرایش و خواست عمومی در توافق نسبت به این گزاره بین گروه های متفاوت وجود دارد. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اکثریت مردم با شهرفروشی مخالفند و حاضرند سهم بیشتری در اداره شهر بر عهده گیرند. هم چنین این گرایش عمومی وجود دارد که گروه های برخوردارتر، سهم بیشتری بر عهده گیرند. این فرصتی است که پیش روی مدیریت شهری واقع شده است است و امیدوارم که بتوان از این وقت جهت سامان دادن به منابع مالی شهر استفاده کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن باید به خاطر داشت که همکاری تنها در تامین منابع مالی خلاصه نمی شود. همکاری یعنی دخالت فرد جهت تعیین آینده شهر و دخالت او در تصمیم گیری هایی که به زندگی شهری او مربوط می شود. مردم در برابر شرکت های بزرگی مثل شهرداری که قدرت و منابع زیادی دارد و قادر است در امور متفاوت زندگی آنان تصمیمات اساسی بگیرد، نباید احساس ناتوانی و ضعف کنند. هنگامی که مردم در مورد پروژه ای که در محله آنان اجرا می شود و به عنوان نمونه رفت و آمد محله را مختل می سازد، نقشی ندارند، چگونه می توان انتظار داشت که نسبت به محله خود حساسیت داشته باشند و در امور آن همکاری کنند؟ شهرداری بازیگر مهمی در حیات شهری است ولی باید مجالی فراهم کنیم تا نهادهای مردمی و شرکت های به میل خود بتوانند در آینده شهر نقش داشته باشند. حل پرسشها از توان یک شرکت خارج هست. معضلاتی مثل کارتن خوابی، اعتیاد، فقر شهری، انواع آلودگی ها، ترافیک و مانند آن نیازمند همکاری گسترده شهروندان در حیات شهری است.

مقابله با فساد تنها در اراده مدیران شهرداری نیست/ نابرابری اجتماعی مهم‌ترین چالش پیش روی پایتخت ، نجفی

وی تاکید کرد: می خواهم در این مجال محدود به وقت هایی اشاره کنم که پیش روی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارد. نخست، آمادگی و میل به مردم جهت همکاری هست. وجدان جمعی به آینده شهر حساس شده است هست. این یک وقت مهم هست. ما امروز هم به شهر خود آگاه شده است ایم، به بیماری هایش به تدریج آگاه می شویم و در عین حال، به شهر خود علاقه مندتر شده است ایم. حس تعلق به شهر، توجه به تاریخ شهر و نگرانی نسبت به آینده شهر در آگاهی جمعی ما پررنگ تر و پررنگ تر می شود. این حسی است که شهر را به پیش خواهد برد و بر چالش های آن غلبه خواهد کرد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهر تهران، تنوعی از فرهنگ های نقاط متفاوت سرزمین کشور عزیزمان ایران را در خود گردآورده هست. سخنی دقیق است که تهران، ایرانی کوچک است لیکن همه گروه ها و فرهنگ های متنوع ایرانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور دارند. تنوع فرهنگی نه تنها تپندگی و شور زندگی را در شهر بر می انگیزد بلکه عاملی اقتصادی است که جهت شهر وقت های متفاوت ایجاد می کند. در عین حال، شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین و ماهرترین نیروی تحصیل کرده را در خود جای داده هست. بسیاری از این ها امید به بهتر شدن پایتخت کشور عزیزمان ایران را نوید می دهد. من امیدوارانه چشم به آینده تهرانی دوخته ام که در آن وقت های زندگی عادلانه تر و محیط آن ایمن تر و فضای اجتماعی آن اخلاقی تر است.

وی افزود: در انتها علاقمندم به این توصیه اشاره کنم که برنامه ها و طرحهای مختلفی جهت توسعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در دست بررسی و تنظیم است که می تواند جاذبه های فراوانی جهت سرمایه گذاری بخش شخصی داخلی و خارجی ایجاد کند. بنابراین ضمن اعلام آمادگی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ایجاد تسهیلات در جذب سرمایه های خارجی انتظار دارم نمایندگان محترم کشورهای دوست در کشور عزیزمان ایران ، سرمایه گذاران کشور خود را جهت همکاری در اجرای این پروژه ها راهنمایی و تشویق نمایند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | زندگی | همکاری | ایرانی | سال آینده | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog