cerealia کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان

cerealia: کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه اوقات شرعی اردیبهشت آوریل

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصویر العمل «سکینه الماسی» نسبت به انتشار مطالب و عکس‌های کذب

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس نسبت به مطالب و عکس‌های نامناسب در اینترنت و حقیقی و انتساب آنها به وی تصویر العمل نشان داد. 

تصویر العمل «سکینه الماسی» نسبت به انتشار مطالب و عکس‌های کذب

تصویر العمل «سکینه الماسی» نسبت به انتشار مطالب و تصویر های کذب

عبارات مهم : تصویر

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس نسبت به مطالب و تصویر های نامناسب در اینترنت و حقیقی و انتساب آنها به وی تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایسنا، سکینه الماسی در تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: عهد ما با حسین شهید و آرزوی بزرگ های امام عزیز همواره ابدی است.

تصویر العمل «سکینه الماسی» نسبت به انتشار مطالب و عکس‌های کذب

وی ادامه داد: ملت ایران، بعضی از بدو ورود به کارزار انتخابات هر بار به زبانی و با ابزاری کوشیده اند با انتساب سخنان کذب به اینجانب، بنده را از عهدی که با شما بسته ام، بازدارند. در ابتدای راه توان زنان را دست کم گرفتند و جنسیت زن را تخریب کردند ولی غافل از اینکه مردم جنوب با اتکاء به خرد و الگوگیری از زن فاطمه (س) به فتنه جنسیت، مهر باطل می زنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: ولی در ادامه هنگامی که دیدند منطق به تعصب غلبه دارد باز منشتر شدن دست نویس ها و تصویر هایی به نام حقیر، کوشیدند نام بنده را به سیاهه ای دشمن شادکن، آلوده کنند. آنان به نام حسین (ع) منشتر شدن متنی و انتساب آن به بنده تلاش کردند سوء استفاده کنند و در اینترنت شانس خود را جهت به محاق بردن صدای زن ایرانی امتحان کنند ولی محال است ذره ای در اراده این خدمت گزارتان سستی به وجود بیاورند.

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس نسبت به مطالب و عکس‌های نامناسب در اینترنت و حقیقی و انتساب آنها به وی تصویر العمل نشان داد. 

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس ادامه داد: از خداوند می خواهم مسببان این اقدام را به راه راست هدایت کند. تمام فتنه ها و نوشته هایی که به نام حقیر منتشر می شود که با دین و آرزوی بزرگ های اسلامی و منویات رهبری در تعارض است را قویا تکذیب می کنم.

واژه های کلیدی: تصویر | اینترنت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog