cerealia کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان

cerealia: کرمانشاه اوقات شرعی باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه اوقات شرعی اردیبهشت آوریل

گت بلاگز عکس خبری دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

حسن روحانی رییس جمهور صبح روز جمعه سیزدهم بهمن با حضور در روستای زلزله زده گورک ضمن دیدار با تعدادی از خانواده های خسارت دیده در جمع مردم این دِه صحبت کرد.

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک - کرمان

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

عبارات مهم : خسارت

حسن روحانی رییس جمهور صبح روز جمعه سیزدهم بهمن با حضور در روستای زلزله زده گورک ضمن دیدار با تعدادی از خانواده های خسارت دیده در جمع مردم این دِه صحبت کرد.

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

حسن روحانی رییس جمهور صبح روز جمعه سیزدهم بهمن با حضور در روستای زلزله زده گورک ضمن دیدار با تعدادی از خانواده های خسارت دیده در جمع مردم این دِه صحبت کرد.

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

حسن روحانی رییس جمهور صبح روز جمعه سیزدهم بهمن با حضور در روستای زلزله زده گورک ضمن دیدار با تعدادی از خانواده های خسارت دیده در جمع مردم این دِه صحبت کرد.

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

ایسنا

واژه های کلیدی: خسارت | زلزله | کرمان | خانواده | حسن روحانی | رییس جمهور | عکس خبری

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک - کرمان

دیدار روحانی از روستای زلزله زده گورک – کرمان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog